Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği 2018

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle asansörlerin periyodik kontrolüne ilişkin usul ve esaslarla asansör periyodik kontrollerinde görev alacak A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesine, yükümlülüklerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. Bunun dışında İlgili İaderelerin (Belediyelerin), Bina sorumlularının, Asansör montaj ve bakım firmalarının da sorumlulukları güncellenerek yönetmelikte tanımlandırılmıştır.

Asansörler ile ilgili yapılan denetimler sonucunda asansörün durumunu belirten “Yeşil, Mavi, Sarı ve Kırmızı” renkli etiketler ile ilgili uygulanacak prosedürler ise şu şekilde güncellenmiştir;

Kırmızı bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına izin verilmeyecek, bina sorumlusunca asansörün en fazla 60 gün içinde güvenli hale getirilmesi sağlanacak. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından ana besleme sisteminden elektriğinin kesilerek mühürlenmesi yoluyla hizmetten men edilecek. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içinde güvenli hale getirilmeden kullandırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesul olacak.

Sarı bilgi etiketi iliştirilmiş asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 gün içinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanacak. Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörde belirlenen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar giderilmesi gerekecek. Binada veya yapıda sürekli kullanılan asansörün periyodik kontrolü, A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda en az bir defa yapılacak.

Mavi bilgi etiketi iliştirilmiş asansörlerdeki uygunsuzlukların kontrolü ise 12 ay sonra yani 1 yıl sonraki periyodik kontrolünde gözlemlenecektir.

Bunun dışında, piyasaya arz edilecek yeni asansörler ile ilgili olarak da, Bakanlığın belirlemiş olduğu taban tavan fiyat esaslarına göre ilgili idare ile yapılan protokele bağlı olarak, ilk tescil öncesi yapılacak periyodik kontrol ücreti, Asansörün durak sayısına bağlı ücret bedelinin 3 (üç) katı şekilde güncellenmiştir. Günde en fazla 2 adet tescile muayenesi yapıalcak olup, bu sayı ancak asansörlerin aynı mahalle içinde olmassı şartı ile maksimum 3 adetle sınırlandırılmıştır.

>>ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ<<