Asansörlerde Yasal Şartlar

Asansörlerde Yasal Şartlar

Asansör Güvenliği ve Yasal Şartları Sağlamak İçin Yapmanız Gerekenler

1) Hizmet yeterlilik belgesine sahip bir asansör firması ile bakım sözleşmesi yaparak, ayda en az 1 kere asansörünüze bakım yaptırmalısınız. Bunun dışında bağlı bulunduğunuz Belediyenin anlaşmış olduğu A Tipi Muayene kuruluşuna da yılda 1 kere periyodik kontrol muayenesini yaptırmakla yükümlüsünüz.

2) Asansörünüze ait bir tescil belgesi olmalıdır. Bu belgeyi asansörünüzü monte eden firmadan ve ilgili belediye tarafından sorgulatmalısınız. Eğer tescil belgeniz mevcut değil ise yapmanız gerekenler işlemler şu şekildedir;

a) Bir asansör firması ile yazılı sözleşme yaparak asansörünüzün ilgili standartlara uygun hale getirmesini sağladıktan sonra ilgili A tipi muayene kuruluşu olan Femko Belgelendirme tarafından standartlara uygunluğunun denetlenmesi için  “tescil öncesi periyodik kontrol” talebinde bulunmalısınız.

b) Asansörünüz “tescil öncesi periyodik kontrol” işlemine tabii olduktan sonra asansörünüz eğer ilgili standart kanunlara uygun ise Femko Belgelendirme tarafından Bilim, Sanayii ve Teknoloji Bakanlığının yayınladığı yeşil renkli asansörlerin kullanılması uygundur bilgi etiketi iliştirilecek ve uygunluk rapor tanzim edilecektir.

c)Asansör uygunluk belgeniz ve asansör tescil evraklarının bulunduğu dosya ile birlikte ilgili Belediye birimine müracaat edip asansör tescil belgenizi alabileceksiniz.

Asansörün Periyodik Kontrolünü Yaptırmazsam Ne Olur?

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yürürlük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Binanızda bir yönetici bulunmuyorsa bile kat mülkiyeti kanunun ilgili maddesinde sorumluluğun tüm kat malikleri müştereken sorumludur. Belediyeler veya valiliklere verilen bu yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucunda oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili yetkililer 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar. Asansör periyodik kontrol muayenesi sonucunda can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az 3 nüsha halinde muayene raporu düzenlenir. Hazırlanan raporun bire nüshası da bina sorumlusu tarafından muhafaza edilir. Bu raporun tanzim edilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Kırmızı Etiketli Asansörü Kullanılmasının Cezası Nedir?

Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre yetkili kuruluşlarca yapılan denetim sonucunda güvensiz olarak tanımlanan ve Kırmızı Renkli Bilgi Etiketi iliştirilerek kullanımdan men edilen asansörün kullanılmasına izin veren bina sorumlusuna (yöneticisine) 1705 sayılı Yasa hükümlerine göre 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.”

Periyodik Kontrollerde Esas Alınan Standart Nedir?

Asansör periyodik kontrollerinde TS EN 81-80 (Asansörler-Yapım ve Montaj için Güvenlik Kuralları: Yolcu ve Yük Asansörleri için Özel uygulamalar-bölüm 80:Mevcut yolcu ve yük asansörlerinin güvenliğini geliştirme kuralları) standardı esas alınmaktadır.

Mevcut Asansörün Tescili Nasıl Yapılmaktadır?

Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği (24.06.2015/29396)’ne göre; A tipi muayene kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.

Asansör Periyodik Kontrolünü Hangi Kuruluşlar Yapamaya Yetkilidir?

Asansörleri periyodik kontrolü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

Asansör Periyodik Kontrolleri Hangi Mevzuatlar Kapsamında Yapılmaktadır?

  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
  • Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A-Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.
  • Asansör Yönetmeliği 2014/33/AB
  • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu (20.06.2012)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapmasına Dair Kanun. (23.04.2015-29335)
  • 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (03.06.2011)
  • 5393 sayılı Belediyeler Kanunu (03.07.2005)
  • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (23.06.1965)