2 / Ocak / 2017

Asansörlerde Periyodik Kontrol Zorunluluğu

Asansörlerde Periyodik Kontrol Uyarısı “29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 1’inci Fıkrasında, ‘Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakım... Devamı..
 • 8 / Mayıs / 2018
  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 4 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle as... Devamı..
 • 19 / Haziran / 2017
  Avrupa Komisyonunun düzenlemiş olduğu 39. Asansör Onaylanmış Kuruluşlarının Koordinasyon Grup Toplantısı Romanya’nın başkenti Bükreş’te 31 Mayıs-01 Haziran 2017 tarihlerinde Avrupa... Devamı..
 • 16 / Aralık / 2016
  Asansörlerde Kırmızı Etikete Mühür Keşan Belediyesi,  vatandaşların gün içinde en çok kullandığı yerlerin başında gelen, hastane, hotel, iş merkezleri, dershane, okul gibi umuma aç... Devamı..
 • 9 / Ocak / 2017
  Denetlenmeyen Asansörler Mühürlenecek Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Metin, binalardaki asansörlerin bakımlarının yapılması gerektiğini belirterek, periyodik kontrolleri yapılma... Devamı..
 • 16 / Ocak / 2017
  Asansörlerdeki Kırmızı Etiketlere Dikkat Niğde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmamasını istedi. Müdür Bitim, Piyasa Denetimi ve ... Devamı..
 • 9 / Ocak / 2017
  Asansör Güvenliği ve Yasal Şartları Sağlamak İçin Yapmanız Gerekenler 1) Hizmet yeterlilik belgesine sahip bir asansör firması ile bakım sözleşmesi yaparak, ayda en az 1 kere asansörün... Devamı..
 • 24 / Ocak / 2017
  Denetlenen Ürünlerin %73’ü Uygunsuz Çıktı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü Kamil Akçadırcı, 2016 yılında, asansörler, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, maki... Devamı..
 • 29 / Kasım / 2016
  Antakya’daki Güvenli Asansör Sayısı “275” Antakya Belediyesi anlaşmalı olduğu A tipi muayene kuruluşu ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile şehir genelinde bu... Devamı..
 • 13 / Ocak / 2017
  Asansör Faciasında 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde asansöre kıyafetini kaptıran bir çocuk hayatını kaybetti. 5 katlı asansörlü binada otu... Devamı..
 • 12 / Ocak / 2017
  Kolunu Asansör Boşluğuna Kaptırdı Kızıltepe’de asansörden ineceği sırada dengesini kaybederek düşen Hasan Yıldırım (7) adlı çocuğun sağ kolu asansör boşluğunda sıkıştı.... Devamı..
 • 21 / Ocak / 2017
  TSE 342 Bin Asansörü Denetledi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, A Tipi muayene kuruluşu olarak 2012 yılından bu yana asansörlerin periyodik kontrollerini yapan Türk Standartlar... Devamı..
 • 24 / Haziran / 2015
  Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl bildirilen Asansör Eylem Planı’nın en önemli hedeflerinde... Devamı..

Anlaşmalı Belediyeler

Sıkça Sorulan Sorular

 • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 • Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A-Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.
 • 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenli Kanunu (20.06.2012)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapmasına Dair Kanun. (23.04.2015-29335)
 • 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. (03.06.2011)
 • 5393 sayılı Belediyeler Kanunu (03.07.2005)
 • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (23.06.1965)

Periyodik Kontrol; asansörün güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yeni asansörün tescilinde ve devamında da en az yılda bir yapılması zorunlu olan muayenedir.

Asansörleri periyodik kontrolü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili idare ile protokol imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılır. Belediyeler, protokol imzaladıkları A Tipi Muayene Kuruluşlarını kamuoyuna duyurmakla sorumludur.

 • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (24.06.2015/29396) ” ne göre; A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından tespiti yapılan ve TS EN 81-80 standardı esas alınarak güvenlik seviyesi artırılan mevcut asansör, bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilir.
 • Bina sorumlusu, mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil etiket almış periyodik kontrol raporuyla ilgili idareye 30 (otuz) gün içinde başvurur.

Periyodik kontrol sonuçları;

 • Kusursuz,
 • Hafif kusurlu,
 • Kusurlu,
 • Güvensiz

Olmak üzere 4 (dört) grupta değerlendirilmektedir.

 • Güvensizlikten dolayı kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün kullandırılmaması ve 30 (otuz) gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilir.
 • Kusurlu olarak tanımlanan ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesinin sağlanmasına dair bilgi, ilgili idare adına bina sorumlusuna iletilir.
 • Kırmızı veya sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörde, tespit edilen uygunsuzlukların verilen süre sonunda giderilmediğinin takip kontrolünde belirlenmesi durumunda, asansörün mühürlenerek hizmetten men edilmesini sağlamak üzere ilgili idareye bilgi iletilir.

Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.

 • Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.
 • Belediyeler veya Valiliklere verilen bu yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucunda oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili yetkililer 5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU hükümlerine göre sorumludurlar. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:23.04.2015/29335)
 • Asansör periyodik kontrol/muayenesi sonucunda, can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az 3 (üç) nüsha halinde Muayene Raporu düzenlenir. Hazırlanan raporun birer nüshası Belediyede veya Valilikte, asansörün bakımını yapan firmada ve son nüshası da bina sorumlusunda muhafaza edilir. Bu raporun tanzim edilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yürürlük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir. Binanızda bir yönetici bulunmuyorsa bile kat mülkiyeti kanunun ilgili maddesinde sorumluluğun tüm kat malikleri müştereken sorumludur. Belediyeler veya valiliklere verilen bu yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucunda oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili yetkililer 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludurlar. Asansör periyodik kontrol muayenesi sonucunda can ve mal güvenliği yönünden tesisin işletilmesine engel bulunmadığına dair en az 3 nüsha halinde muayene raporu düzenlenir. Hazırlanan raporun bire nüshası da bina sorumlusu tarafından muhafaza edilir. Bu raporun tanzim edilmesinin takibi sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

 • Asansör periyodik kontrol ücretinin ödenmesi bina sorumlusu tarafından yapılmalıdır.
 • Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenir.
 • İlgili yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolünün yapılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

Bilgi etiketi; A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan periyodik kontrolün sonuçlarına uygun olacak şekilde “Yeşil” veya “Mavi” veya “Sarı” veya “Kırmızı” renkli zemin üzerine gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı, en az 16*8 cm boyutunda ve çıkartma kuşe etiket şeklinde A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından hazırlanmış olan ve her asansöre iliştirilmesi zorunlu etikettir. Bilgi etiketi, kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda panelinin etrafında en uygun yere ve ana durakta yer alan çağrı kumanda panelinin yanına veya durak kapısı kasasının üzerine iliştirilir. Bilgi etiketi asansör kimlik numarasını, periyodik kontrol tarihini ve A Tipi Muayene Kuruluşuna ilişkin bilgileri de içerir.   Yeşil Etiket Nedir? KUSURSUZ olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından YEŞİL renkli bilgi etiketi iliştirilir. Mavi Etiket Nedir? HAFİF KUSURLU olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından MAVİ renkli bilgi etiketi iliştirilir. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren 12 (on iki) ay sonra yapılır. Sarı Etiket Nedir? KUSURLU olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından SARI renkli bilgi etiketi iliştirilir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 60 (altmış) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü sonucunda güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Kırmızı Etiket Nedir? GÜVENSİZ olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından KIRMIZI renkli bilgi etiketi iliştirilir. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 30 (otuz) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün 30 (otuz) gün içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre yetkili kuruluşlarca yapılan denetim sonucunda güvensiz olarak tanımlanan ve Kırmızı Renkli Bilgi Etiketi iliştirilerek kullanımdan men edilen asansörün kullanılmasına izin veren bina sorumlusuna (yöneticisine) 1705 sayılı Yasa hükümlerine göre 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.”

Takip kontrolü; asansör periyodik kontrolünde belirlenen uygunsuzlukların giderilip giderilmediğine dair A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılan gözetim faaliyetidir.

 • Kırmızı ve sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün takip kontrolünde bina sorumlusundan ayrıca ücret talep edilmez.
 • Bina sorumlusu ve/veya sözleşme yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle gerçekleştirilecek olan ikinci takip kontrolünden ayrıca ücret alınıp alınmayacağına dair esaslar, ilgili idare ile A Tipi Muayene Kuruluşu arasında yapılacak olan protokol ile belirlenir.

Denetlediğimiz Kuruluşlar

Kapat