Söke Belediyesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 04 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Söke Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 01 Şubat 2019 - 01 OŞubat 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile Söke Belediyesi arasında 5 yıl süreli protokol imzalamıştır.

Bahsi geçen Yönetmelik gereği asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.

Bu nedenle, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış öngörülerek 2019 yılı için hazırlanmış olan asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri uygulanmaktadır.

Durak Sayısı 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30<
ÜCRET 342,67 TL 403,03 TL 483,76 TL 564,24 TL 644,98 TL 725,58 TL 1007,64 TL