Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

Asansör bakım yönetmeliği yayınlandı-2015

Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl bildirilen Asansör Eylem Planı’nın en önemli hedeflerinden biri olan asansörlere kimlik numarası verilmesi uygulaması artık başlıyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” 24.06.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, asansörlerin bakım ve periyodik kontrol esasları tekrardan düzenlendi. Belediyelere ve il özel idarelerine, hizmete sunulacak asansörlerin tescil işlemlerini gerçekleştirmekle ilgili teknik mevzuat kapsamında yıllık periyodik kontrollerini yapmaya da A tipi Muayene kuruluşları (yetkilendirilmiş muayene kuruluşları) aracılığıyla yaptırma sorumlulukları verildi. Söz konusu idareler ayrıca, güvenlik için gerekli durumlarda asansörleri hizmet dışı bırakabilecek.

Bununla birlikte, yaşanan kaza ve problemleri minimuma indirmek amacıyla asansörlerin aylık bakımları ile yıllık periyodik kontrollerinin uygun biçimde yaptırılması, bu işlemlere ilişkin ücretlerin ödenmesi ve engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılması bina yöneticilerinin mesuliyetinde olacak.

Yönetmeliğin, teknik bakım personelinin sahip olması gereken belge ve sertifikaya ilişkin hükmü 18 ay sonra, diğer hükümleri ise bugünden itibaren geçerli olacak.

431 Bin Civarı Asansör Bu Kapsamda

Edinilen bilgiye göre, yönetmelikle ülkedeki yaklaşık 431 bin asansörün bakım ve yıllık kontrol faaliyetlerinin nasıl yapılacağına ilişkin önemli düzenlemeler getirildi.

Asansör Eylem Planı çerçevesinde duyurulan ve yönetmeliğin hazırlanması sırasında çalışmaları tamamlanarak hizmete alınan veri tabanı ile periyodik kontrol faaliyetini yapmakla yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarının kontrolünü ve denetimini yaptığı asansörlere ilişkin veriler, artık anlık olarak Bakanlık tarafından takip edilebilecek. Bu kapsamda faaliyet göstermek isteyen tüm A tipi muayene kuruluşları için entegrasyonu zorunlu kılınan veri tabanı, Bakanlığın bir muayene kuruluşunun hangi asansörü, hangi kriterler gözeterek, ne şekilde muayene ettiğini takip etmesine imkan sağlayacak.

Böylelikle periyodik kontrol hizmetlerinin, ülkenin her yerinde aynı standartta verilmesi amaçlanıyor.

Her Asansöre Tek Kimlik Numarası

Asansör Eylem Planı’nın en önemli hedeflerinden biri olan her asansörün tek bir kimlik numarasına sahip olması ve tüm işlemlerin bu numara üzerinden takip edilmesi uygulaması da yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte hayata geçirilecek. Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları esas alınarak oluşturulacak asansör kimlik numaraları, bina numaraları ile aynı olacağından, asansörün bulunduğu bina ile eşleştirmesi kolaylıkla yapılacak ve asansördeki bakım, onarım, revizyon ve periyodik kontrol gibi her türlü işlemler, ayrıntılarıyla elektronik ortamda izlenebilecek.

Kontrol Ücretlerine Standart

Yönetmelikle, yıllık periyodik kontrol faaliyetini yürüten A tipi muayene kuruluşlarının yetki ve sorumlukları yeniden belirlendi.

Şimdiye kadar Belediyeler ile A Tipi Muayene kuruluşları tarafından tespit edilen periyodik kontrol ücretlerinin alt ve üst sınırları, artık ilgili komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenecek ve çıkarılacak bir tebliğ ile kamuoyuna duyurulacak.

Kırmızı Etiketliler Kullanılmayacak

Periyodik kontrol sonuçları “kusursuz”, “hafif kusurlu”, “kusurlu” ve “güvensiz” olmak üzere dört ana grupta değerlendirilecek.

“Kusursuz” olarak tanımlanan asansörler yeşil, “hafif kusurlu” olarak tanımlanan asansörler mavi, “kusurlu” olarak tanımlanan asansörler sarı, “güvensiz” olarak tanımlanan asansörler ise ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan “A tipi Muayene kuruluşu” tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi ile işaretlenecek.

Yıllık periyodik muayene ve kontrol faaliyeti sonucunda, kullanımı güvenli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörler, eksiklikleri giderilinceye kadar belediye veya il özel idareleri tarafından hizmetten men edilecek, kullanımı engellenecek.

Bakanlık, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kısa sürede ülkedeki tüm asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılmasını amaçlıyor. 2012 yılında 101 bin, 2013 yılında 152 bin ve geçen yıl 167 bin asansörün periyodik kontrolü gerçekleştirilmişti.

FEMKO Certification, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde,”Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında, teknik hizmetlerinin güvenirliliğini ve yeterliliğini onaylatmak ve kurumsallaştırmak amacıyla, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre “Asansörler, Kaldırma ve İletme Makinaları ve Basınçlı Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri ile Elektriksel Ölçümler” konusunda “A Tipi Muayene Kuruluşu” olarak TÜRKAK tarafından akredite olmuş kuruluşlarla, hizmetlerini bu kapsamda sürdürmektedir.