Köşk Belediyesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; 04 Mayıs 2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Köşk Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 05 Ocak 2020 - 05 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile Köşk Belediyesi arasında 5 yıl süreli protokol imzalamıştır.

Bahsi geçen Yönetmelik gereği asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücreti, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır.

Bu nedenle, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) ile % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artış öngörülerek 2021 yılı için hazırlanmış olan asansör periyodik kontrol ücretleri aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.

Durak Sayısı 0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 30<
ÜCRET 404,98 TL 458,19 TL 538,67 TL 646,40 TL 754,14 TL 861,87 TL 969,61 TL