Asansörlerde Periyodik Kontrol Zorunluluğu

Asansörlerde Periyodik Kontrol Zorunluluğu

Asansörlerde Periyodik Kontrol Uyarısı

“29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 1’inci Fıkrasında, ‘Bina sorumlusu asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda 1 kez bakımının ve yılda 1 kez periyodik kontrolünün yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur’ hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca aynı Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 4’üncü Fıkrasında, ‘Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen veya periyodik kontrol neticesinde güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, periyodik kontrolü yapılmayan asansör, periyodik kontrolü yapılıncaya kadar veya güvenli hale getirilinceye kadar ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir’ hükmü yer almaktadır.

Belirtilen yasal yükümlülükler sebebiyle bina sorumluları ve apartman yöneticilerinin, kırmızı etiketli asansörlerin insan can ve mal güvenliği acısından yıllık periyodik ve takip kontrol faaliyetlerini zamanında yaptırarak, güvenli hale getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bina sorumlularına veya kat maliklerine 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun gereğince 917 TL ile 36 bin 759 TL arasında idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.”

Femko, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığından yetkili bir A-Tipi Muayene Kuruluşudur. Yönetmelik gereği Femko Belgelendirme Kuruluşu ile protokol imzalayan İl Özel İdareler’e bağlı veya Belediyer’in ilçe sınırlarında bulunan mevcut asansörlerin periyodik kontrolleri ve yeni tescil edilecek asansörlerin tescil muayeneleri kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecektir.