Sultanhisar Belediyesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının; Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine göre; Belediyeler, ilçe sınırları içerisinde bulunan her asansörün yılda bir kez A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır.

Bu kapsamda; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Sultanhisar Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki yapılarda bulunan tüm asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlamak amacı ile 02 Mart 2020 - 02 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, A tipi Muayene Kuruluşu olan FEMKO Uluslararası Teknik Kontrol Eğitim Belgelendirme Ltd. Şti. ile Sultanhisar Belediyesi arasında 5 yıl süreli protokol imzalamıştır.

Periyodik Kontrol Ücretleri ve Ücretinin Tahsili:

İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi birinci (1.) fıkrası gereğince; Periyodik kontrol ücreti, bina sorumlusundan KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.
İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi ikinci (2.) fıkrası gereğince; Tescil öncesi ilk periyodik kontrol ücreti ise asansör yaptırıcısından periyodik kontrol ücretinin üç katı olacak şekilde KDV dahil olarak A tipi muayene kuruluşunca tahsil edilir.
İlgili Yönetmeliğin 23. Maddesi üçüncü (3.) fıkrası gereğince; İlgili idare tarafından talep edilmesi ve protokolde belirtilmesi durumunda EK-1’de yer alan taban ve tavan fiyat aralığında ilgili idarece belirlenen fiyatın azami % 10’unu protokol yapılan ilgili idareye A tipi muayene kuruluşunca aktarılır.

Bahsi geçen Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği; " Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde Bakanlık tarafından belirlenir ve (Mülga ibare:RG-13/9/2022-31952) Bakanlık internet (Değişik ibare:RG-13/9/2022-31952) sitesinden ilan edilir."

 

DURAK SAYISI0-56-1011-1516-2021-2526-30 30 <
ÜCRET1.415,041.661,881.994,522.327,162.659,802.992,444.160,64
TESCİL4245,124985,645983,566981,487979,48977,3212481,92

banka hesap no