Asansör CE Belgelendirmesi

Asansör CE Belgelendirmesi

Asansör üretimi, bakımı, montajı yapan firmalar mutlaka CE belgesine sahip olmalıdırlar. Bu belgeye sahip olan firmalar asansör üretimi, montajı ve bakımını yapabilirler. Avrupa birliği standartlarına uygun olan bu belge asansör firmaları için olmazsa olmazdır.

CE belgesi alan firmalar ürünlerine CE işareti koyabilir. CE işareti 1985 yılında oluşturulan yeni yaklaşım çerçevesinde kalite, güvenlik ve sağlık işaretidir. Bu belgeyi almak için mutlaka Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne uyulmalıdır. Bu yönetmelik Asansörün gerektiği şekilde monte edilmesi, amacına uygun kullanılması, güvenliğinin sağlanması ve tehlike risk oluşturmamasını sağlar. Böylelikle ürünleriniz Avrupa ve bir çok dünya ülkesine kolayca ihrac edilmesini sağlar.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin Amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.

Altıncı Bölüm

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansörün periyodik kontrolü Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.

(2) İlgili idare, A tipi muayene kuruluşu için belirlenen şartları sağlaması ve Bakanlıkça yetkilendirilmesi durumunda periyodik kontrol faaliyeti yürütebilir.

(3) A tipi muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin usul ve esaslar, Komisyon kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından tebliğ ile belirlenir.

Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu

MADDE 18 – (1) Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda bir defa yaptırılır. Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir.

(2) Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının müracaatı üzerine en geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır. İlk periyodik kontrolün yaptırılması ve kontrol ücretinin ödenmesine dair sorumluluk, asansör yaptırıcısındadır.

Teknik Dosya için Gerekli Belgeler

 • Asansörü ve aksamları üreten firmanın bilgileri
 • Test raporları
 • Kullanım amacı
 • Tedarik edilen liste
 • Teknik bilgilerin yer aldığı ürün etiketi
 • CE Uygunluk deklerasyonu
 • Kullanma klavuzu
 • Asansörün ve aksamlarının devre şemaları
 • Kod numaraları
 • Teknik özellikleri
 • Onaylandığına dair sertifika
 • Elektrik, hidrolik ve pnömatik komponent üreticilerinin test ettiği sertifikalar
 • Varsa tüm test raporları
 • El kitapçığı

Asansörlerde ve Güvenlik Aksamlarında CE İşareti Nasıl İliştirilir?

 • B+F modülünde son muayeneyi gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının,
 • B+E modülünde ürün kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • B+D modülünde imalat kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • G modülünde birim doğrulamasını gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının,
 • H modülünde tam kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının, bulunması zorunludur.
 • B+C modüllerinin modifikasyonunda, güvenlik aksamı imalatçısı her güvenlik aksamına CE uygunluk işaretini iliştirecektir,
 • B+E modüllerinin modifikasyonunda, CE uygunluk işareti ile birlikte ürün kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun kimlik numarasının,
 • H modülünde, CE uygunluk işareti ile birlikte tam kalite güvencesi gözetimini gerçekleştiren onaylanmış kuruluş kimlik numarasının, bulunması zorunludur.

Asansör CE Belgelendirme

Asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü gerçekleştirmek üzere aşağıdaki adımları izlemeniz, bakımcı firma personeli nezaretinde gerçekleştirilecek kontrol çalışmaları sırasında muayene personeline yardımcı olmanız, kontrol sonrası raporlarınızı alarak, raporda belirtilen eksik ve hataları gidermeniz ve binanızdaki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamanız gerekmektedir.

 • Periyodik kontrol başvurunuz için Belediyenin anlaşmalı olduğu Akredite olmuş A tipi muayene firması ile iletişime geçerek başvuru işlemi başlatılır.
 • Binada bulunan asansöre göre denetim ücreti Akredite olmuş firmanın hesabına yatırılır.
 • Muayene yapılacak zamanda mutlaka muayene ekibine eşlik edilmeli.
 • Asansör kontrol edildikten sonra hata var ise rapor halinde sunulan hatalar verilen süre içinde giderilmelidir.