Asansör B+E Modülü

Asansör B+E Modülü

Asansör B+E Modülleri birlikte alınan ve alınması gereken modüllerdir. Bu iki modül ayrı ayrı alınmaz. Bu modül birlikte alındıktan sonra sadece ayrı ayrı alınabilir. B+E modülleri 2014/33/AB asansör yönetmeliği kapsamında uygulanan prosedürlerdir.

B modülü asansörün AT Tip incelemesini içerir. Asansörün imalat aşamasından itibaren bitimine kadar tasarımının kontrolü yapılmasıdır. E modülü ise ürünün kalite güvencesidir. Yani ürünün yapım ve bitim asamasındaki kalitesini denetlemesidir. Asansör B+ E modülleri asansör yönetmeliği kapsamında uygulanan bir nevi CE uygunluk değerlendirme belgesidir diyebiliriz. Asansör E modülü her yıl yenilenir ve geçerlilik süresi 3 yıldır. Modül B belgesi ise 5 yılda bir yenilenir. Asansör B+E modüllerine sahip firmaların mutlaka ISO belgesine de sahip olması gerekmektedir.

En çok kullanılan CE belgesi işlemi olan B+E modülleri her asansör firmasının sahip olması gereken belgelerdir. Asansör firmaları kendilerinin belirlediği kompenant’lar dışında onaylanmış kuruluşlardan onay almadan herhangi bir değişiklik yapamaz.

Asansör B+E Modülleri 95/16/AT Asansör yönetmeliği kapsamında alanındaki mühendis ekibi ve sektör tecrübesi ile Asansör proje çizimleri, modül değerlendirmeleri ve teknik dosya hazırlığı gibi hizmetler sunmaktadır.