Belge
Asansör Tip Onayı

Asansörler ile ilgili teknik düzenlemelerin ve güvenlik gereksinimlerinin asgari şartlarda karşılanması ile verilen belgeye Asansör tip onay belgesi denir. Asansör tip onayı yönetmelikte belirtilen mevzuatları yerine getirip getirmediği aranır. Asansör tip onayı alan asansör firmaları asansörlerini piyasaya arz edebilirler. Onaylanmış kuruluş olan Femko, Asansör firmaları için üretimi yapılan asansörlerin Asansör yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulduğunu tespit ederek Asansör […]

Devamı..
Asansör Tam Kalite Güvencesi

Asansör Yönetmeliği 95/16/AT asansörler için tam kalite güvencesini sağlamaktadır. Kalite güvencesi asansör firmasının ürettiği asansörlerin güvenlik aksamlarının doğru yerleştirildiğine ve bu yönetmeliğin şartlarını karşıladığını belirtir. Onaylanmış kuruluş olan Femko Modül H‘de belirtilen tam kalite güvencesi sağlamak için tüm maddelere uymaktadır. Tam kalite güvencesini sağlayan Femko mühendisleri yönetmeliğe göre belgeyi hazırlar ve raporunu asansör firmasına verir. […]

Devamı..
Asansör Birim Doğrulama

Asansör Yönetmeliği 95/16/AT belirtilen modül G asansörler için birim doğrulamasıdır. Birim doğrulama Üretimi yapılan ve piyasaya sürülen asansörün yönetmeliğe uyduğunu gösterir. Asansör yönetmeliği; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir. Femko tarafından Asansöre Asansör Yönetmeliği 95/16/AT ekinde […]

Devamı..
Asansör Denetim Standardı EN 81-20

Yeni asansör denetim standartı olan EN 81-20 asansörlerin imalatı ve kurulumunun güvenlik kurallarını kapsar. İnsan ve yük asansörleri için çıkan bu yeni standart asansör montajları için bir çok yeni değişiklik sunmaktadır. Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları – Muayene ve deneyleri- Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneylerini. Bu Standart tasarım […]

Devamı..
Asansör Risk Analizi

Asansör risk analizi asansör kullanım sırasında oluşabilecek tehlikeleri ve değerlendirmesi hakkında bilgilendirmek ve uygulama yöntemlerini öğretmek için hazırlanan analiz raporuna denir. Asansör kullanımında oluşabilecek kazaların önüne geçmek için alınacak önlemler, Kaza olduğunda yapılacaklar gibi önlemler risk analizinde belirtilir. Onaylanmış olan kuruluşumuz Femko bu yönde Asansörler için Risk Analizinin uygunluğunu incelemektedir. Asansörlerde aşağıdaki gibi risk analizleri oluşturulur. […]

Devamı..
Asansör F Modülü

Asansör F modülü modül B kapsamında AT Tip onay sertifikalı onaylanmış kuruluş onaylanacak asansörün monte monte edilebilmesi için CE işaretini onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını iliştirmesini sağlayan modüle denir. Kısaca anlatmak gerekirse asansör monte edildikten sonra onaylanmış kuruluşun asansörü kontrol ederek muayene etmesi sürecinde hazırlanan belgedir. Onaylanmış kuruluş olan Femko, montajı yapılan asansör için son muayene raporu düzenler. […]

Devamı..
Asansör D Modülü

Asansör D modülü imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluk belgesidir. Bu D modülü AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını sağlayan ve kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu olan D modül temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından D modülü uygunluk […]

Devamı..
Asansör E Modülü

Asansör E modülü bir ürünün kalite güvencesini belirleyen modüle denir. Bu modül sayesinde asansörün son kontrol işlemleri tamamlanır kalite güvencesi sağlanır ve modül E’ye sahip olur. Modül E belgesine sahip asansör firmaları ISO belgesi de alması zorunlu değildir. CE belge işlemi E modülü B modülü ile birlikte kullanılır. E modül yıllık alınan ve geçerliliği 3 yıl olan […]

Devamı..
Asansör B + F Modülü

Asansör B modülü Asansörler için ruhsat alam ve asansörü piyasaya sürmek için gerekli AT Tip inceleme modülüdür. Asansör firmalarının alabileceği CE belgesi AT Tip’e uygunluk ve son kontrol işlemlerini kapsamaktadır. Asansör F modülü modül B kapsamında AT Tip onay sertifikalı onaylanmış kuruluş onaylanacak asansörün monte monte edilebilmesi için CE işaretini onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını iliştirmesini sağlayan modüle denir. Onaylanmış […]

Devamı..
Asansör B+D Modülü

Asansör B ve D modülleri asansör için alınacak ruhsat için gerekli modüllerdir. Asansör B modülü AT Tip inceleme modülüdür. Asansör D modülü ise İmalat kalite güvence modülüdür. Modül B + D modülleri 2014/33/AB asansör yönetmeliğince yapılan uygunluk değerlendirme modülleridir. Akredite olmuş Femko Asansör B+D Modülleri için deney yaparak asansör monte eden firmaya denetim raporunu raporlarını verir. […]

Devamı..