Asansör Onaylanmış Kuruluş

Asansör Onaylanmış Kuruluş

Bakanlık tarafından akredite yani onaylanmış kuruluş olan Femko, asansör yönetmeliğin de belirtildiği gibi Asansör CE belgelendirmesi, modül değerlendirmesi, proje çizimi, ve teknik dosya hazırlama işlerini mühendis ekibi ile yapmaktadır. Femko, Türkiye’de ve Avrupa da bulunan ülkelerdeki asansör firmalarına onaylanmış kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Asansör CE belgesi Asansör üreten, montajını ve bakımını yapan firmalar için önemlidir. Yasal bir zorunluluk olan CE belgesini almak için mutlaka (95/16/AT) Asansör yönetmeliğine uygun olmalıdır. Asansör yönetmeliğinin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.

Asansör onaylanmış kuruluş olan Femko, Riskli ürün grubunda bulunan Asansörler ile ilgili CE belgesi verilebilecek tüm yetkilere sahiptir. Asansölerin üretim aşamasındaki tüm aksamları, montajı Femko mühendisleri tarafından kontrol edilir. Bu belge sayesinde firma ürünlerini Avrupa birliğindeki tüm ülkelerde sorunsuzca dolaşmasını sağlar.