Asansör CE Belgesi

Asansör CE Belgesi

Dikey olarak yük ve insan taşıyan “Asansör” ilk olarak ‘elisha graves otis’ tarafından icat edilmiştir. 19. yüzyılda icat edilen asansör o zamanlarda fabrikalarda ve madenlerde yük taşıma amaçlı olarak kullanılmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte asansörler artık insanları da güvenli bir şekilde taşıyabilmektedir. Asansörler insanları ve yükleri yüksek yerlere hızlı ve güvenli bir şekilde taşır.

Günümüzde de bir çok asansör firması güvenli asansör yapmak ve bu asansörleri kullanım yerlerine göre montaj yapmaktadır. Bu asansör firmaları ürettiği asansörleri yasal  olarak mutlaka CE belgesi alması zorundadır. Kısaca CE belgesi aldığınızda ürünlerinize CE işareti koyarak tüm avrupa ülkelerinde satabilirsiniz. Elektrikli yada hidrolik asansörlerin montajını, bakımını ve değiştirme hizmeti sunan firmalar ilgili standartlarında teknik dosya ve ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemlerini işletmelerine uygulamalıdırlar. Bunu yapan firmalar elektrikli asansörler için (TS EN 81-20) (ex. EN 81:1+A3) ve hidrolik asansörler için (TS EN 81-20) (ex. EN 81:2+A3) montajlarının ilgili yönetmeliğe uygun olup olmadığını Akredite olmuş onaylı kuruluşlara onaylatmak zorundadırlar. Bu onay sayesinde asansör firmaları asansörlerine “CE markalama” işaretlemesini hemen yapabilirler. Bu yapılan çalışmalar mutlaka “Asansör yönetmeliği” ne uygun olarak yapılmalıdır.

Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Bu yönetmelikte esas amaç insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere işletme, bakım, periyodik kontrol, mevcut asansörlerin iyileştirilmesi, denetim, garanti ve satış sonrası hizmet şartları ile uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan ve halen faal durumda bulunan asansörleri kapsar.

CE Kriterlerine Göre Teknik Dosya Nasıl Oluşturulur?

CE kriterlerine göre Asansör montajı ve Asansör parçalarını üreten firmalar mutlaka teknik dosya da oluşturmak zorundadırlar. Üretici firma teknik dosyadan mutlaka bir kaç örnek oluşturarak hem Akredite olmuş onaylanmış kuruluşa ve ürünleri ithal eden firmaya vermek zorundadır. Ürünleri ithal eden firmada bu örnek ile o ülkenin yetkililerine verirler. Bu teknik dosya içerisin de ürünle alakalı deney raporları, dökümanlar ve bazı belgeler bulunur. Teknik dosya içerisinde bulunan dökümanlar aşağıda belirttiğim gibidir.

 • Üretilen asansörün temsilen genel açıklaması bulunmalıdır.
 • Asansörün tasarımı, üretim aşamasındaki çizimleri, şemaları ve matematiksel hesaplamaları.
 • AB uygunluk beyanlarının bir kopyası bulunmalı.
 • Asansör el kitapçığı.
 • Direktifler, standartlar ve kabul edilen araçlar.
 • Asansörün imalat aşamasındaki güvenlik aksamlarının yönetmeliğe uygun olduğuna dair tedbirler.

AB Uygunluk Beyanı

Avrupa birliği yani AB uygunluk beyanı asansör montajı yapan ve bu asansör aksamlarını üreten ve üretmiş olduğu Asansörün Asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğine uygun olduğuna dair bir beyandır. Bu beyan Asansörün aksamlarını ve montajını yapan firmalar tarafından hazırlanır.

Asansör CE Belgesi Faydaları

 • CE işaretli ürünlerinizi avrupa birliği ülkelerinde kolayca pazarlanmasını yani serbest dolaşımını sağlar.
 • Kısaca Asansör aksamlarını AB ülkelerine ihrac etmek istiyorsanız ürünlerinize CE belgesi almalısınız.
 • Asansör CE belgesi AB teknik mevzuatına uygun olduğunu belirtir.
 • Ürünün Avrupa standartlarında kalitesi olduğunu gösterir.
 • Asansör CE işareti Avurpa birliği kalitesinde olduğunu gösterir.

Asansör CE Belgesi Zorunlu Mu?

Asansör CE belgesi almak zorunludur. Çünkü bu ürünler insan ve mal taşıdıkları için mutlaka CE kalite standartlarına uygun olmalıdır. Yasal olarak zorunlu olan Asansör CE belgesi ile Türkiye de ve Avrupa da kolaylıkla ürünlerinizi satabilirsiniz.