Asansör E Modülü

Asansör E Modülü

Asansör E modülü bir ürünün kalite güvencesini belirleyen modüle denir. Bu modül sayesinde asansörün son kontrol işlemleri tamamlanır kalite güvencesi sağlanır ve modül E’ye sahip olur. Modül E belgesine sahip asansör firmaları ISO belgesi de alması zorunlu değildir.

CE belge işlemi E modülü B modülü ile birlikte kullanılır. E modül yıllık alınan ve geçerliliği 3 yıl olan belgedir. Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu kompenant listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan kompanent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve kompenantları belirtirse değiştirilebilir.

Modül E sistemi 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında uygulanan bir (CE)uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Modül E Belgesi sistemi Son Kontrol (E) işlemlerini kapsar. Asansör firmalarının mühendislik hizmetleri dış kaynaklı olarak aldıkları bu sistemde, elektrik ve makine mühendisi dış kaynaklı hizmet olarak alınabilir.

Kalite Sistemi İçin Başvuru Belgeleri

  • Asansör imalatçısının adresi, adı ve başvuruyu yapan yetkili temsilcisinin adı ve adresi
  • Monte edilecek asansör ile ilgili tüm bilgiler
  • Kalite sistemi hakkında bililer
  • Monte edilen asansör için hazırlanan teknik dosya
  • Benzer başvuruyu başka bir onaylanmış kuruluşa yapmadığına dair bir belge

Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Bu bilgi özellikle:

  • Kalite sistemi belgelerini,
  • Teknik dosyayı,
  • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını içerir

Femko Asansör E Modülü

Onaylanmış kuruluş olan Femko, Asansör firmaları için Asansör E belgesi düzenlemektedir. Mühendis ekibi ile asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve asansör monte edene denetim raporu düzenler.

Femko, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.