modül b
Asansör B + F Modülü

Asansör B modülü Asansörler için ruhsat alam ve asansörü piyasaya sürmek için gerekli AT Tip inceleme modülüdür. Asansör firmalarının alabileceği CE belgesi AT Tip’e uygunluk ve son kontrol işlemlerini kapsamaktadır. Asansör F modülü modül B kapsamında AT Tip onay sertifikalı onaylanmış kuruluş onaylanacak asansörün monte monte edilebilmesi için CE işaretini onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını iliştirmesini sağlayan modüle denir. Onaylanmış […]

Devamı..
Asansör B+D Modülü

Asansör B ve D modülleri asansör için alınacak ruhsat için gerekli modüllerdir. Asansör B modülü AT Tip inceleme modülüdür. Asansör D modülü ise İmalat kalite güvence modülüdür. Modül B + D modülleri 2014/33/AB asansör yönetmeliğince yapılan uygunluk değerlendirme modülleridir. Akredite olmuş Femko Asansör B+D Modülleri için deney yaparak asansör monte eden firmaya denetim raporunu raporlarını verir. […]

Devamı..
Asansör B+E Modülü

Asansör B+E Modülleri birlikte alınan ve alınması gereken modüllerdir. Bu iki modül ayrı ayrı alınmaz. Bu modül birlikte alındıktan sonra sadece ayrı ayrı alınabilir. B+E modülleri 2014/33/AB asansör yönetmeliği kapsamında uygulanan prosedürlerdir. B modülü asansörün AT Tip incelemesini içerir. Asansörün imalat aşamasından itibaren bitimine kadar tasarımının kontrolü yapılmasıdır. E modülü ise ürünün kalite güvencesidir. Yani […]

Devamı..
Asansör B Modülü

Asansör B modülü asansörün tasarım aşaması ile ilgilidir. Onaylanmış kuruluş olan Femko asansörün ilgili direktiflerinin uygun olup olmadığını denetler ve buna göre uygunluk raporu verir ve onaylar. Asansör B modülünde asansörü üreten firmanın bir işi yoktur. Asansörün uygunluğun kontrol eden femko mühendisleri AB Tip belgesi düzenler. Verilen AT Tip inceleme belgesinin geçerlilik süresinin geçerli olması durumları […]

Devamı..