Asansör B Modülü

Asansör B Modülü

Asansör B modülü asansörün tasarım aşaması ile ilgilidir. Onaylanmış kuruluş olan Femko asansörün ilgili direktiflerinin uygun olup olmadığını denetler ve buna göre uygunluk raporu verir ve onaylar. Asansör B modülünde asansörü üreten firmanın bir işi yoktur. Asansörün uygunluğun kontrol eden femko mühendisleri AB Tip belgesi düzenler. Verilen AT Tip inceleme belgesinin geçerlilik süresinin geçerli olması durumları ile ilgili teknik düzenleme yapılır.

Asansör B modülü E modül ile birlikte verilir ancak Modül E’ye göre B modülünde AT Tip incelemesi yapılmaktadır. Asansör B modülü Asansör B ve E modülü alındıktan sonra kullanılan bir modüldür. Modül B’nin geçerlilik süresi 5 yıl‘dır. Asansör B modülü almak isteyen firmalar istedikleri onaylanmış kuruluşa başvurarak bu modüle sahip olabilirler.

Asansör B Modülü Aşamasındaki Yapılan İşlemler

 • AT Tip’in genel bir açıklaması
 • Asansörün tasarımı, üretim çizimleri, asansör parçalarının ve devrelerin şemaları
 • Ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tanım ve açıklamalar
 • Asansör teknik düzenlemesindeki tüm standartlar ve standartlara uymayan teknik düzenlemeler için anlaşılır açıklamalar
 • Muayene sonuçları
 • Test raporları ve tasarım ile ilgili hesaplamalar

Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşun Görevleri

 • Teknik dosya incelemesi
 • Örnek numunenin teknik dosya ya uygun olarak üretildiğini doğrular
 • Teknik düzenlemede standartların uygulanmaması halinde üreticinin bulduğu çözümler ve bu çözümlerin temel gereklilikleri karşılayıp karşılayamadığı durumları kontrol ederek test ve muayeneleri yaptırır ve uygunluğunu kontrol eder.
 • Testleri başvuru sahibi ile birlikte denetleyerek tespit eder.
 • Üreticinin ürünü ile ilgili standartları tercih etmesi halinde ürünün standartlara uygun olup olmadığını tespit etmek için gerekli muayene ve testleri yapar.