Asansör B + F Modülü

Asansör B + F Modülü

Asansör B modülü Asansörler için ruhsat alam ve asansörü piyasaya sürmek için gerekli AT Tip inceleme modülüdür. Asansör firmalarının alabileceği CE belgesi AT Tip’e uygunluk ve son kontrol işlemlerini kapsamaktadır.

Asansör F modülü modül B kapsamında AT Tip onay sertifikalı onaylanmış kuruluş onaylanacak asansörün monte monte edilebilmesi için CE işaretini onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını iliştirmesini sağlayan modüle denir. Onaylanmış kuruluş olan Femko, montajı yapılan asansör için son muayene raporu düzenler. Muayeneden geçen asansöre onaylanmış kurulu ştarafından CE işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik numarasını iliştirir.

Modül B + F modülleri 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında uygulanan bir (CE)uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Asansör firmalarının mühendislik hizmetleri dış kaynaklı olarak aldıkları bu sistemde, elektrik ve makine mühendisi dış kaynaklı hizmet olarak alınabilir. Ürünün tasarım aşamasıyla ilgilidir ve bir imalat modülü ile birlikte kullanılan asansörün B modülünde üreticinin yapacağı herhangi bir düzenleme yoktur. Onaylanmış kuruluş, üretimi planlanan ürünün ilgili direktifin gereklerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder ve onaylar.

B modülü akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda uygunluğun belirlenmesiyle sınırlı olmalıdır. Kontroller sonucunda onaylanmış kuruluşlar tarafından AB Tip İncelemesi Belgesi düzenlenir.

Teknik Dosya

  • Başvuruyu yapan akredite olmuş kuruluşa numuneyi teslim eder.
  • Onaylanmış kuruluş testlerini gerçekleştirmek için gerekirse başka numunelerde isteyebilir.
  • Uygunluk değerlendirmesinin amacına göre, ürünün tasarımı, üretimi ve/veya çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar ve dosya muhteviyatı kapsar.
  • Tasarım ve imalat çizimleri ve parçaların, parça gruplarının ve devrelerin şemaları bulunmalı.
  • Çizimlerin, şemaların ve ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tanım ve açıklamaları.
  • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen muayenelerin sonuçları.
  • Standartların uygulanmadığı durumlarda teknik düzenlemenin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları.

Femko, numunenin teknik düzenleme hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine verilmek üzere AT Tip İnceleme Belgesi düzenler. Onaylanmış kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve/veya ek onayların kopyalarını ve bunların eklerini, bu belgeleri düzenleyen onaylanmış kuruluştan temin edebilirler.