Asansör D Modülü

Asansör D Modülü

Asansör D modülü imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluk belgesidir. Bu D modülü AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tiple uyumlu olmasını sağlayan ve kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu olan D modül temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluşun tarafından D modülü uygunluk değerlendirme işlemlerinden bir bölümü oluşturur.

Asansör D Modülü 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği kapsamında uygulanan bir (CE)uygunluk değerlendirme prosedürüdür. Modül D Belgesi imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluk belgesini kapsar. Asansör firmalarının mühendislik hizmetleri dış kaynaklı olarak aldıkları bu sistemde, elektrik ve makine mühendisi dış kaynaklı hizmet olarak alınabilir.

Kalite Sistemi İçin Başvuru Belgeleri

  • Asansör imalatçısının adresi, adı ve başvuruyu yapan yetkili temsilcisinin adı ve adresi
  • Monte edilecek asansör ile ilgili tüm bilgiler
  • Kalite sistemi hakkında bililer
  • Monte edilen asansör için hazırlanan teknik dosya
  • Benzer başvuruyu başka bir onaylanmış kuruluşa yapmadığına dair bir belge

Asansör monte eden, onaylanmış kuruluşa değerlendirme yapmak amacıyla muayene, deney ve depolama yerlerine girebilmesine izin verir ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi temin eder. Bu bilgi özellikle:

  • Kalite sistemi belgelerini,
  • Teknik dosyayı,
  • Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtlarını içerir

Femko Asansör Modül D Belgesi

Onaylanmış kuruluş olan Femko, Asansör firmaları için Asansör D belgesi düzenlemektedir. Mühendis ekibi ile asansör monte edenin kalite sistemini muhafaza ettiğinden ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini belirli aralıklarla sürdürür ve asansör monte edene denetim raporu düzenler.

Femko, montaj yerine habersiz denetim yapabilir. Bu denetimler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla deneyler yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş, asansör monte edene denetim raporunu ve eğer deney yapılmışsa deney raporunu verir.