Asansör Tip Onayı

Asansör Tip Onayı

Asansörler ile ilgili teknik düzenlemelerin ve güvenlik gereksinimlerinin asgari şartlarda karşılanması ile verilen belgeye Asansör tip onay belgesi denir. Asansör tip onayı yönetmelikte belirtilen mevzuatları yerine getirip getirmediği aranır. Asansör tip onayı alan asansör firmaları asansörlerini piyasaya arz edebilirler.

Onaylanmış kuruluş olan Femko, Asansör firmaları için üretimi yapılan asansörlerin Asansör yönetmeliğinde belirtilen şartlara uyulduğunu tespit ederek Asansör Tip Onay belgesi hazırlar Asansör firmasına verir.

Asansör Yönetmeliği 95/16/AT

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörler ve bunlara ait güvenlik aksamlarının piyasaya arz edilmeden önce karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir.