Asansör H Modülü

Asansör H Modülü

Asansör H modülü bir asansörün yapım aşamasından itibaren piyasaya çıkması ve montajına kadar geçen süre zarfında yapılan tasarım ve güvenlik işlemlerinin denetlenmesine denir. Asansör H modülü uygulayan kuruluşlar kalite yönetim sistemi oluşturur ve uygular. H modülünde uygulanacak kalite yönetim sistemi ISO 9001:2008 standartını kapsamalı ve buna göre yapılmalıdır.

Asansör yönetmeliğine göre H modülü (TS 10922 / EN 81-1, EN 81-2) standartlarına uygun olarak yapılır. Femko, kendi bünyesindeki teknik ekib H modülünü CE işareti ile asansörlere iliştirmektedir. Her türlü teknik bilgiye ve sertifikaya sahip Femko H modülünü eksiksiz yerine getirmektedir. Modül H asansörün tasarımı ve başlangıçtan sonuna kadar güvenlik kontrolünü yaparak piyasaya girmesini sağlamaktadır.

H modülü uygulayan onaylanmış kuruluş olan femko standartlara uygun olmayan asansörleri (95/16/AT) asansör yönetmeliğine göre güvenlik ve tasarımını inceler. Eğer asansör H modülüne uygun ise piyasaya girmesini sağlar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi piyasaya çıkacak olan asansörlerin sağlık ve güvenlik gereksinimlerini sağlamaktadır. Kalite yönetimi asansörün tasarımı ve asansörün kalitesini gösterir.

Tasarım İncelemesi

Onaylanmış kuruluş olan Femko tasarımın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını sorgular ve karşılaması durumunda, onaylanan tasarımın belirlenmesi için gerekli ayrıntı ve geçerlilik sınırlarını içeren bir AB tasarım inceleme belgesi asansör monte eden için düzenler.

Onaylanmış Kuruluşun Denetimleri

 • Asansör montajı yapan firmanın kalite sistemine uygun yükümlülükleri yerine getirip getirmediğinin tespitini yapar.
 • Asansör montajı yapan firmayı denetleme amacı ile Onaylanmış kuruluş olan Femko asansörün montajı, imalatı, muayenesi, deneyi ve asansörün depo alanlarına girer ve kalite sistem belgesi, analiz, hesaplama, deney sonuçları, kalibrasyon verileri, muayene raporlarını ve tasarım aşamasındaki kalite kayıtlarını inceler.
 • Femko asansör montajı yapan firmaları belirli periyotlarla denetler ve uygunluk raporu hazırlar.
 • Femko asansörün montaj alanına ve montajına kadar denetimlerini yapar.

Asansör Monte Eden Firmanın Sorumlulukları

 • Asansörün tasarım, imalat, birleştirme, montaj, son muayene ve deneyi için onaylı bir kalite sistemini uygular.
 • Kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvurur.
 • Temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlar.
 • Asansör monte eden tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler, hükümler, yazılı tedbirler, işlemler ve talimatlar sistematik ve düzenli olarak belgelenir.
 • Söz konusu kalite sistem belgesi, kalite programları, planları, kalite kitapları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlar.

Kalite Sistemindeki Açıklamalar

 • a)Kalite amaçları ve kuruluş yapısı, tasarım ve ürün kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü.
 • b) Standartlar da dahil olmak üzere uygulanacak teknik tasarım özellikleri ve uyumlaştırılmış standartların ve bu standartların tam olarak uygulanmadığı durumlarda, Ek-I’de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için kullanılacak olan diğer uygun teknik özellikler de dahil olmak üzere tüm araçlar.
 • c) Asansörün tasarımında kullanılan tasarım kontrol ve tasarım doğrulama teknikleri, süreçler ve sistematik faaliyetler.
 • ç) Malzemelerin, aksamın ve alt parçaların tedariki yapılırken gerçekleştirilecek olan inceleme ve deneyler.
 • d) Kullanılacak olan birleştirme, montaj, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçler ve sistematik uygulamalar.
 • e) Montaj öncesinde (Montaj koşullarının muayenesi: Asansör kuyusu, makina dairesi, ve benzeri.), esnasında ve sonrasında (Asgari Ek-V’in 3.3. maddesinde belirtilen testler dahil) gerçekleştirilecek inceleme ve deneyler.
 • f) Muayene raporları, deney ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.
 • g) İstenilen tasarım ile asansör kalitesine ulaşılmasını ve kalite sisteminin verimli çalışmasını gözetleyecek araçlar.